089 507 5708 [email protected]

มองหาที่พักเพชรบุรี

ถ้าหากจะพูดถึง มองหาที่พักเพชรบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและอยู่ไกล้กรุงเทพก็มีให้เลือกอยู่หลายที่ สถานที่หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ที่ อื่น ๆ เลยนั่นก็คือ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งมีที่พักเชรบุรีมากมายให้เลือก เพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่น่าหลงใหล ทั้งความสวยงามของท้องทะเล ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน
และอาชีพที่ทำมาหากินในท้องถิ่น  เพชรบุรี ถือเป็นเมืองด่านสำคัญระหว่างภาคกลางและภาคใต้ อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งผลิตน้ำตาล เนื่องจากมีต้นตาลหนาแน่น สังเกตได้จากร้านของฝากข้างทางที่นำผลผลิตจากต้นตาลมาวางจำหน่ายให้เห็นกัน หนาตา นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเด็ด ๆ ที่มีชื่อเสียงมากมาย อีกทั้งมีระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก จึงไม่แปลกที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่พักเพชรบุรี จะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมา ใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงในวันพักผ่อนอย่างเบิกบานใจ อีกทั้งมีที่พักให้เลือกหลายหลายรูปแบบถ้าต้องการหา ที่พักเพชรบุรี ในขณะที่มาเที่ยวซึ่งมีราคาหลากหลายให้ท่านได้เลือกตามงบประมาณในกระเป๋า

สถาที่น่าเที่ยวเพชรบุรี

พระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่จากราษฎร และให้ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง ซึ่งภายในมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตลอดจนมีการตกแต่งภายในที่สวยงดงามเป็นอย่างมาก เป็นผลงานการออกแบบของ มิสเตอร์คาล เดอริง ชาวเยอรมัน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท” และทรงเปลี่ยนเป็น “พระรามราชนิเวศน์” เมื่อปี พ.ศ. 2461 ใช้เป็นที่รับรองแขกเมือง และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรกรรมและโรงเรียนประชาบาลประจำตำบล เที่ยวเสร็จแล้วแวะหา ที่พักเพชรบุรีได้เลยค่ะ

ทั้งนี้ใครที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสวยคลาสสิกเช่นนี้ก็มาเยี่ยมชม ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท และสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือต้องการวิทยากรบรรยาย สามารถทำหนังสือถึงผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี ค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0 3242 8506-10 ต่อ 259

หาที่พักเพชรบุรี ติดต่อได้ที่ 089 507 5708

Call Now Button