089 507 5708 [email protected]

จากคะแนนรีวิวที่ลูกค้าให้ ทางเราต้องขออภัยด้วยค่ะที่ทราบว่าลูกค้าไม่พึงพอใจหรือมีปัญหากับบ้านพักหรือบริการของเรา

รบกวนลูกค้าบอกเหตุผลในความไม่พึงพอใจหรือแจ้งปัญหาให้เราทราบได้ใหมคะ เพื่อเราจะสามารถหาหนทางแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ต้องขออภัยอีกครั้งค่ะ และขอบคุณที่แจ้งให้เราทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ใข

 

 

เรณู คารุโซ
เจ้าของ Holiday Home Rental Asia

เราต้องการทราบความคิดเห็นของคุณ

Call Now Button